GDPR Privacyverklaring

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van BRONKRACHT,

in persoon van ELIANE KUNNEN, kunstzinnig bewustzijnscoach, wandel loopbaancoach, trainer levenskunst.

Contactgegevens & beheerder website:

ELIANE KUNNEN, Manestraat 41, 3540 Herk-de-Stad (België)
E-Mail: webmaster@bronkracht.be
M. +32 494 360 250
Ondernemingsnummer: BE 0880.997.847

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, tekeningen, e-cards, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ELIANE KUNNEN.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

ELIANE KUNNEN levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ELIANE KUNNEN de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. ELIANE KUNNEN kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ELIANE KUNNEN geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.  ELIANE KUNNEN kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.  ElIANE KUNNEN verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement HASSELT bevoegd.
 

PRIVACYVERKLARING

ELIANE KUNNEN  verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

ELIANE KUNNEN verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten:
- om contact op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te voeren, zowel via email als telefonisch,
- om een overzicht te hebben van alle gevolgde workshops en/of coachings,
- voor facturatiedoeleinden,
- voor het versturen van algemene nieuwsbrieven ten behoeve van marketingdoeleinden.
- om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- om goederen en diensten bij je af te leveren

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

ELIANE KUNNEN verwerkt alleen persoonsgegevens:
- die je zelf invult bij het invullen van een contactformulier op onze website,
- die je actief meedeelt via telefoon, e-mail of sociale media (messenger, whatsapp)
- bestelgegevens bij directe of indirecte aankopen (kunstwerken, kaarten, boeken, vingerlabyrint, ...)

Wij verwerken volgende persoonsgegevens:

- voor- en achternaam
- geslacht
- (eventueel) geboortedatum
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- (eventuele) Bedrijfsnaam en BTW nummer
- de cursus/opleiding waarvoor je jezelf inschrijft

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang :
- iemand klant is bij BRONKRACHT - ELIANE KUNNEN en workshops of coaching volgt.
- overeenkomstig de wettelijke vereisten te voldoen, onder andere op het gebied van boekhouding en loopbaanbegeleiding.

Ontvangers van persoonsgegevens

De bekomen persoonsgegevens worden verzameld via de websitehost MASTRONARDI en MAILCHIMP welke aangeven dat ze deze persoonsgegevens volgens de GPDR/AVG richtlijnen hanteren.

Delen met anderen?

Wij zullen de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken. Uiteraard moeten wij wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen. ELIANE KUNNEN heeft hier geen invloed op.

Social media buttons

Op de website van BRONKRACHT zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Linkedin en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Instagram en resptievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. ELIANE KUNNEN heeft daar geen invloed op.
Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter, Linkedin en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media - accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
De social media - accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield - programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie omtrent het in - en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webmaster@bronkracht.be. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Nieuwsbrieven

Maximaal 10 keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven sturen wij naar al onze klanten, naar iedereen die zich via onze site heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. In elke nieuwbrief staat een link om je automatisch af te melden voor volgende nieuwsbrieven.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via webmaster@bronkracht.be
Volg ons op